visitar certinorm
Consultoria en temes de Qualitat i Medi Ambient

visitar AECQ

Associació Espanyola del Comerç Químic

Federació Empresarial de la Indústria Química Espanyola

Visitar INSHT

Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball

Registre, avaluació i autorització de productes químics

Inventari Europeu de Substàncies Químiques Existents