A Casa Gaillard estem treballant en el projecte per a la remodelació a fons de les nostres instal.lacions. Això inclou l'acondicionament dels espais a cobert, la creació de més espais a l'aire lliure i la millora dels accessos per a vehicles pesats.

Això ens donarà l'oportunitat no només de disposar d'un magatzem més espaiós i adequat a les nostres tasques sinó també d'un lloc de feina més modern i segur per als nostres treballadors i per al medi ambient, amb una instal.lació de rentat d'envasos i cisternes, propis i aliens, i una depuradora d'aigües residuals.

Afortunadament, el món actual es preocupa cada cop més pel medi ambient, encara que a vegades sigui, per desgràcia, a títol nominal. Davant nosaltres s'obre la possibilitat d'implantar un sistema de gestió mediambiental ISO 14001, que juntament amb la nostra adhesió al Responsible Care (abans Compromís de Progrés), certificaria la nostra implicació en aquest tema i la nostra voluntat de fer una feina ben feta a tots els nivells.

En els anys vinents la indústria química haurà de comptar també amb el REACH, un nou i ambiciós projecte de registre, avaluació i autorització de substàncies i preparats químics. Això afectarà bàsicament a fabricants i importadors, però les petites empreses distribuïdores com nosaltres tindrem el paper de subministrar, per al registre, informació sobre els usos de cada producte que comercialitzem, mitjançant un fluxe de dades des del consumidor final fins al fabricant.