Actualment el nostre magatzem té una superfície de 4.250 metres quadrats dedicats als productes químics.

Les nostres instal.lacions inclouen cinc grans cubes de 25 metres cúbics de capacitat (sosa càustica, àcid clorhídric, àcid nítric, àcid sulfúric, aigua oxigenada) i dos dipòsits sota terra per a hipoclorit sòdic (aproximadament 30 metres cúbics cadascun).

A més, hi ha una sala dedicada a productes inflamables i dos grans espais per a cubetes i bidons. En una altra part de la nau s'emmagatzemen els productes comercialitzats en sacs.

També comptem amb 19 contenidors cisterna d'entre 18 i 25 metres cúbics de capacitat, així com amb dos camions de repartiment diari per a tota l'illa.