REACTIUS BÀSICS

Aquests són només alguns dels nostres productes:

 

Àcid acètic 80%

Àcid clorhídric 32%

Àcid nítric 60%

Àcid sulfúric 40 i 98%

Amoniac dissolució 24,5%

Formol 37%

Hipoclorit sòdic 150g/l

Metabisulfit sòdic

Sosa càustica líquida 25 i 50%

Aigua oxigenada 30, 35 i 49,5%

 

DISSOLVENTS
TENSIOACTIUS
COAGULANTS, SEGRESTANTS I FLOCULANTS
NETEJADORS DE MEMBRANES
ANTICORROSIUS
COLORANTS I PERFUMS